top of page

Berättelser

Emmas historia

I flera år var handbollsspelaren Emma Lindqvist medveten om hennes olösta hjärtproblem, trots upprepade medicinska konsultationer. När hon övergick till en ny klubb, bestämde lagläkaren att problemet behövde lösas och en grundläggande utredning började. En rad hjärtutvärderingar genomfördes med olika övervakningsenheter, men ingen klarade av att avslöja avvikelsen då de inte kunde sitta kvar under Emmas träningspass.

Det var då MedBeat presenterade sin medicinska teknologi - VIVO, en bärbar och vattentät långtids-EKG-apparat. Denna kompakta enhet, som är diskret, helt trådlös och användarvänlig, spelade en avgörande roll i att fastställa Emmas hjärtproblem. Med VIVO kunde hon kontinuerligt övervaka sin hjärthälsa under flera dagar, även med en aktiv livsstil. På tredje inspelningsdagen, under ett träningspass, registrerade VIVO de hjärtrytmrubbningar. Denna upptäckt bidrog med viktig information som möjliggjorde för MedBeat att sammanställa en korrekt kardiell rapport till Emmas lagläkare.

Baserat på detta underlag beslutade det medicinska teamet att gå vidare med ett mindre kirurgiskt ingrepp. Några dagar senare återvände Emma till planen, fullt redo att spela handboll igen!

bottom of page