top of page

Vad är en arytmi?

Att förstå naturen av arytmier, deras inverkan på vår hälsa och de metoder som finns tillgängliga för deras upptäckt är av yttersta vikt, särskilt i en tid där det är viktigare än någonsin att prioritera hjärthälsa. Detta ämne är särskilt betydelsefullt för personer som använder eller överväger att använda våra långtids EKG enheter, med tanke på deras väsentliga roll i identifieringen av arytmier och andra hjärttillstånd.

Doctor and Patient

I grund och botten är en arytmi en störning i hjärtats rytm. Hjärtat slår normalt i en regelbunden, samordnad rytm för att pumpa blod effektivt. Men när en arytmi inträffar, störs denna rytm, vilket leder till att hjärtat slår för snabbt, för långsamt eller oregelbundet.

 

Dessa störningar kan uppstå av olika orsaker, inklusive hjärtsjukdomar, stress, genetik och vissa mediciner. Vissa arytmier inkluderar takykardi, bradykardi och förmaksflimmer.

Det är viktigt att känna igen symtomen på arytmier, eftersom de ibland kan signalera ett allvarligare tillstånd. Vanliga symtom inkluderar:

  • Hjärtklappning eller en känsla av överhoppade hjärtslag.

  • Yrsel eller yrsel.

  • Andnöd.

  • Bröstsmärta eller obehag.
     

Vissa arytmier kanske inte orsakar några märkbara symtom men kan fortfarande utgöra betydande risker, som stroke eller hjärtsvikt. Det är därför det är viktigt att förstå och övervaka din hjärthälsa.

medbeat_press_2_edited.jpg
bottom of page