top of page

Villkor för privatperson

Uthyrning av långtids-EKG

produkt.jpg

Långtids-EKG

MedBeat har i detta dokument beskrivit de villkor som gäller när en EKG-apparat hyrs. Om du har några frågor angående det som står, kontakta oss gärna på contact@medbeat.se.

 

Villkoren nedan gäller för kunder, om inte något annat skriftligt avtal undertecknas av både MedBeat och kunden. I annat fall accepterar kunden dessa villkor genom att registrera sig för att få ett långtids-EKG.

Mottagning/retur av apparat

När kunden beställer en apparat kommer de att meddelas när apparaten har skickats till dem. Tidsperioden för leveransen kan variera beroende på tillgängligheten av apparater. MedBeat håller reda på beställningen under hela leveransprocessen och kommer att kontakta kunden om det har varit några problem. 

 

När apparaten ska returneras packar kunden helt enkelt all utrustning i extrapåsen i originalförpackningen, påsen har märkts med en returetikett. MedBeat kommer automatiskt att meddelas samma dag som paketet skickas. Apparaten anses vara återlämnad i tid om returen inträffar innan hyrestiden löper ut.

 

Kunden ansvarar inte för eventuella fraktavgifter under leverans eller retur.

Uthyrningstid

EKG-apparaten hyrs ut i en månad i taget. Apparaten ska skickas med post för retur till MedBeat inom denna tidsperiod. Om kunden önskar förlänga hyrestiden, se avsnitt "Förlängning av hyrestiden".

 

Det bör noteras att även om apparaten används av patienten under en längre tid kommer endast en veckas data att analyseras. Veckan som analyseras bestäms av patienten. Anledningen till en månadslång hyra är enbart för att upptäcka arytmier som inträffar mer sällan.

Betalning

Initial uthyrning

Kostnaden för en månads användning är 4 995 sek. Betalning sker innan EKG-apparaten skickas till kund när de beställer via hemsidan.

Förlängning av uthyrning

Om hyrestiden ska förlängas betalar kunden 1 000 sek extra per månad. Längden på förlängningsperioden (antal veckor) bestäms mellan kunden och MedBeat. När det har bestämts måste betalningen göras till MedBeat före slutdatumet för den tidigare hyresperioden.

Förlängning av hyrestiden

Varje gång kunden önskar förlänga hyrestiden måste hen kontakta MedBeat på contact@medbeat.se och få godkännande för nämnda förlängning. Denna förlängning av ett hyresavtal måste överenskommas innan den inledande hyresperioden är över. Kunden är begränsad till en maximal hyresperiod på 6 månader.

Skötsel och drift

Apparaten ska användas på ett sätt som överensstämmer med bruksanvisningen. Den får inte användas på något sätt som inte ingår i manualen. Om något om apparaten är oklart ska kunden kontakta MedBeat. 

 

Om apparaten skulle fungera felaktigt eller gå sönder på något sätt, är det förbjudet för kunden att reparera eller ändra den på något sätt. Skadorna eller problemen ska rapporteras till MedBeat så snart som möjligt och apparaten ska returneras.

Extra avgifter

Förseningsavgift

Om apparaten inte skickas tillbaka till MedBeat inom den angivna hyrestiden kommer kunden först att meddelas om sin uteblivna retur och debiteras sedan automatiskt för en månadslång förlängning. Denna avgift kommer i form av en faktura på 1000 sek. Detta gäller tills apparaten har funnits hos kunden i 6 månader. Vid denna tidpunkt räknas apparaten som saknad och kunden kommer att debiteras ett lämpligt belopp för att ersätta den.


Skada på apparaten eller saknade delar

Missbruk som leder till skada/förstörelse av apparaten och/eller saknade delar kommer att leda till extra avgifter. Dessa avgifter varierar beroende på skadans omfattning.

Försäkring

Om kunden vill försäkra apparaten vid skada eller stöld är det upp till kunden att göra detta på egen hand. MedBeat erbjuder inga försäkringsalternativ. 

Ansvar

MedBeat, som inte kan övervaka kundernas användning av den hyrda apparaten och de omständigheter under vilka apparaten används, ansvarar inte för personskador eller egendomsskador som kan uppstå från kundens användning av apparaten.

 

Om apparaten inte fungerar på ett sätt som kunden inte ansvarar för, måste den returneras till MedBeat och en ny apparat skickas till kunden så snabbt som möjligt.

Utrustningens skick

När apparaten väl har tagits emot av MedBeat kommer den att kontrolleras. Kunden är befriad från sitt ansvar för apparaten när paketet tas emot med alla nödvändiga delar i gott skick.

Äganderätt

Under hela hyresperioden ägs apparaten av MedBeat. Allt i detta avtal som kan tolkas som att kunden har äganderätten till apparaten ger dem inte någon äganderätt.

bottom of page