top of page

Varför borde jag använda en EKG-apparat?

Har du någonsin upplevt hjärtflimmer, noterat några oregelbundna hjärtslag eller känner du en oro inför potentiella framtida hälsoproblem? Kanske står du inför utmaningen att delta i ett eller flera krävande långlopp? I sådana fall borde du utföra ett långtids-EKG, för att få en djupare förståelse för ditt hjärtas funktion och säkra din framtida hälsa. 

 

Vad är en EKG-apparat?

Elektrokardiogram (EKG), är en icke-invasiv enhet som registrerar och mäter hjärtats elektriska aktivitet, vilket är avgörande för att upptäcka potentiella avvikelser. Det bygger på elektroder applicerade på patienten som skickar information till en huvudenhet, som bearbetar signaler genererade av varje hjärtslag.

MedBeats EKG-apparat

För att undvika de långa väntetiderna för Holter-monitorering, erbjuder MedBeat en förbättrad lösning som är effektiv, lättillgänglig och snabb. MedBeats tillhandahållna enhet, VIVO ska inte förväxlas med ett pulsband, utan är en trådlös långtids-EKG-apparat som fästs med elektroder och kan övervaka hjärtaktiviteten i upp till 30 dagar. Enheten tillåter användaren att leva helt normalt under denna period, med full kapacitet att sova, duscha och utöva fysisk aktivitet med apparaten fastsatt.

 

VIVO kan utnyttjas både för analys av potentiella hjärtproblem och för att motverka dessa, där förebyggande åtgärder kan vidtas för att förhindra komplikationer.

medbeat_press.JPG

Olika typer av EKG-undersökningar

EKG kan utföras i vila eller under fysisk aktivitet, under kontrollerade förhållande. Alternativt kan ett mot omfattande och långvarigt test göras så kallat långtids-EKG eller Holter-monitorering.

Fästpunkt 1
bottom of page